Organizowane konkursy

2014

LGD organizuje następujące konkursy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

 • na małe projekty

        - od 7 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia  2014 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”

od 16 lipca 2014 r. do 30 lipca 2014 r.


2013

LGD organizuje następujące konkursy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

 • na małe projekty

        - od 5 marca 2013 r. do 19 marca 2013 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”

- od 4 marca 2013 r. do 18 marca 2013 r.

 • na małe projekty

        - od 27 września 2013 r. do 11 października 2013 r.


2012

LGD zorganizowało następujące konkursy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

 • na małe projekty

        - od 2 kwietnia 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”

- od 4 czerwca 2012 r. do 20 czerwca 2012 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

- od 11 czerwca 2012 r. do 26 czerwca 2012 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

- od 11 czerwca 2012 r. do 26 czerwca 2012 r.

 • na małe projekty

        - od 24 września 2012 r. do 10 października 2012 r. 


2011

LGD zorganizowało następujące konkursy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: 

 • na małe projekty

        - od 31 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”

od 1 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

od 6 czerwca 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

od 6 czerwca 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

 • na małe projekty

        - od 29 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r.


2010

LGD zorganizowało nastepujące konkursy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”

od 25 stycznia 2010 r. do 19 lutego 2010 r.

- od 14 kwietnia 2010 r. do 11 maja 2010 r.

 • na małe projekty

- od 19 kwietnia 2010 r. do 14 maja 2010 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

- od 12 lipca 2010 r. do 10 sierpnia 2010 r.

 • dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

- od 12 lipca 2010 r. do 10 sierpnia 2010 r.