Dokumenty

W poszczególnych zakladkach umieściliśmy dokumenty związane z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Dzialania oraz wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.