Deklaracje członkowskie

Od stycznia 2016 roku w związku ze zmiana nazwy Stowarzyszenia obowiązuje uaktualniona dokumentacja członkowska:

- deklaracja członkowska osoby fizycznej + oświadczenie o zamieszkaniu

- deklaracja członkowska osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

- deklaracja członkowska osoby prawnej

Osoby i podmioty zainteresowane wstąpieniem w szeregi członków  Stowarzyszenia najpierw składają deklaracje do biura LGD a następnie na posiedzeniu Zarządu podejmowana jest decyzja w formie uchwały Zarządu.

Dokumentację proszę przesłać lub dostarczyć na adres:

Lokalna Grupa Dzialania "Brama na Podlasie"

ul. Mickiewicza 1A

18-200 Wysokie Mazowieckie


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy. Poniżej znajdują się formularze do pobrania:

Formularz członkowski dla osoby fizycznej:

- deklaracja członkowska dla osoby fizycznej

- oświadczenie o zameldowaniu

Formularz członkowski dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

- deklaracja członkowska dla sektora gospodarczego

- oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Formularz członkowski dla osoby prawnej:

- deklaracja członkowska osoby prawnej

- oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru

 

Dokumentację proszę przesłać lub dostarczyć na adres:

Lokalna Grupa Dzialania "Kraina Bobra"

ul. Mickiewicza 1A

18-200 Wysokie Mazowieckie