Ankieta monitorująca

Na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” zobowiązani jesteśmy do monitorowania realizacji LSR oraz opracowania i udostępnienia formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR. 

Konieczność wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby Stowarzyszenia wynika również z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy.

Ankieta monitorująca (wersja pdf)

Ankieta monitorująca (wersja word)

Prosimy o wypełnienie ankiety na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

W przypadku trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia 86 275 74 52.

Stowarzyszenie planuje stworzyć bazę zrealizowanych projektów z obszaru LGD, dlatego prosimy o dostarczenie wraz z ankietą monitorującą od 4 do 10 zdjęć pokazujących realizację Państwa projektu.