Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

wersja 12/03 - obowiązuje od 8 czerwca 2012

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

- oświadczenie podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji


wersja 12/02 - obowiązuje od 24 maja 2012 do 7 czerwca 2012

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

- oświadczenie podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji


wersja 12/01 - obowiązuje od 19 stycznia 2012 do 23 maja 2012

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

- oświadczenie podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji


wersja 11/02 - obowiązuje od 6 kwietnia 2011 do 18 stycznia 2012

wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

- ekonomiczny plan operacji


wersja 11/01 - obowiązuje do 5 kwietnia 2011

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

- oświadczenie podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

- zapytanie ofertowe

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji


Wniosek o płatność:

wersja obowiązująca od 15 lutego 2012

wersja obowiązująca od 1 sierpnia 2011 do 14 lutego 2012