Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wniosek o przyznanie pomocy:

wersja 12/02 - obowiązuje od 8 czerwca 2012

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

wersja 12/01 - obowiązuje od 24 maja 2012 do 7 czerca 2012

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

wersja 11/01 - obowiązuje od 9 września 2011 do 23 maja 2012

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

wersja 10/04 - obowiazuje do 2 września 2011

- wniosek o przyznanie pomocy + instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy + errata do instrukcji

- zapytanie ofertowe

- oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości


Ekonomiczny plan operacji:

wersja 12/02  - obowiązuje od 8 czerwca 2012

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji

wersja 12/01 - obowiązuje od 24 maja 2012 do 7 czerca 2012

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji

wersja 11/01 - obowiązuje od 9 września 2011 do 23 maja 2012

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji

wersja 10/04 - obowiazuje do 2 września 2011

- ekonomiczny plan operacji + instrukcja wypełnienia ekonomicznego planu operacji


Wniosek o płatność:

wersja 12/01 - obowiązuje od 15 maja 2013

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku

- wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność

- informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia

- formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji

wersja 11/01 - obowiązuje od 15 lutego 2012 do 14 maja 2013

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku

- wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność

- informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia

- formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji

wersja 11/01 - obowiązuje od 1 sierpnia 2011 do 14 lutego 2012

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku

- wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność

- informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia

- formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji

wersja 10/02 - obowiązuje od 2 stycznia 2011 do 31 lipca 2011

- wniosek o płatność + instrukcja wypełnienia wniosku

wersja 10/01 - obowiązuje od 15 września 2010 do 1 stycznia 2011

- wniosek o płatność instrukcja wypełnienia wniosku o płatność