Nowe Piekuty
 Gminę Nowe Piekuty powinny w szczególności odwiedzić osoby zainteresowane architekturą sakralną. Na jej terenie znajduje się miejscowość Hodyszewo- miejsce licznych pielgrzymek, ze względu na Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, do którego przybywają wierni, by czcić cudowny obraz Matki Boskiej Hodyszewskiej, uznanej za Królową Podlasia.

W miejscowości Krynica, znajduje się także drewniana kaplica z cudownym źródełkiem, do której wiedzie droga na północny- wschód od Hodyszewa. Wewnątrz kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej, a także ocembrowane źródełko z krystalicznie czystą wodą, po którą zjeżdżają się, pełni wiary w jej uzdrowicielską moc, ludzie z całej Polski, przy okazji swych pielgrzymek do Sanktuarium.

 

    

W gminie Nowe Piekuty szczególną wagę przywiązuje się także do zachowania pamięci o historii i tradycjach związanych z danym obszarem. W trosce ocalenia od zapomnienia dziedzictwa wsi podlaskiej powstała Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa, w której znajdują się m. in. wystawy narzędzi, używanych dawniej w rolnictwie. Natomiast w celu utrzymania pamięci po tragicznych dla tych terenów wydarzeniach, zapisanych na łamach historii, powstały miejsca pamięci ofiar II wojny światowej, gdzie corocznie odbywają się uroczystości ku czci zamordowanych i ich rodzin.

   

Baza gastronomiczno- noclegowa:

- „Ośrodek Ojczyzna” - Dom Rekolekcyjny Pallotynów w Hodyszewie, ul. ppłk. S. Platonoffa 40, Tel. 86 476 18 40, www.osrodek-ojczyzna.pl

 

Warto zobaczyć:

- Sanktuarium Matki Bożej Pojednania- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hodyszewie

-Kaplica w Krynicy z cudownym źródełkiem

- Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, ul. Spokojna 8

-Zespół dworsko- parkowy w Stokowisku

- Miejsca pamięci ofiar pacyfikacji wsi Krasowo Częstki, Skłody Borowe oraz Jabłoń Dobki

- Centra rekreacji w miejscowościach: Nowe Piekuty i Jabłoń Kościelna

 

 

 

 

Imprezy cykliczne:

- Festyn rodzinny w Jabłoni Kościelnej- maj

-Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów- maj

- Dożynki Gminne w Nowych Piekutach- sierpień