Brańsk (gmina)
Jako niezwykłe bogactwo obszaru tej gminy wskazuje się w szczególności duże kompleksy leśne, a także przepływające przez teren gminy rzeki- Nurzec i Bronka.  Dodatkowo, w celu wzmocnienia walorów świadczących o atrakcyjności turystycznej tej gminy, wybudowano zbiornik wodny o nazwie Otapy- Kiersnówek. Walory te stwarzają doskonałą okazję do rozwoju turystyki aktywnej, ponieważ są idealnym miejscem do uprawiania np. pieszych wędrówek leśnych. Dzięki naturalnie występującym walorom przyrodniczym, a także malowniczym terenom, okalającym obszar przepływających przez gminę rzek, odnaleźć się tu mogą także zwolennicy wędkowania.  

Na terenie gminy ze szczególną dbałością utrzymuje się ekologiczny wizerunek otaczającego środowiska. Ma to odzwierciedlenie zarówno w rolnictwie, podejmowanej przez mieszkańców działalności z branży rolno-spożywczej, jak również prowadzonych inwestycjach. Wszystko to w trosce o zachowanie naturalnego środowiska, o jak najmniejszej ingerencji ze strony człowieka i skażeniu przez przemysł. 

Gmina dba także o kultywowanie tradycji regionalnych, a także pamięci o historii obszaru. Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej, mieszczący się w zabytkowym zespole dworskim w Kalnicy,  gdzie znajduje się Izba Pamięci Narodowej, poświęcona m. in. bohaterom II wojny światowej. W ośrodku odbywają się także występy zespołów folklorystycznych „Mianka” i „Patoczanka”, którymi chlubi się gmina.

 

 

Baza gastronomiczno- noclegowa:

- Karczma „Upita”. Dworek pod Holonkami. Holonki 87, Tel. 85 749 30 53, www.karczmaupita.pl

- Gospodarstwo agroturystyczne ”Fantazja”, Justyna Rogożyńska, Patoki 8, Tel. 85 737 71 01

- Gospodarstwo agroturystyczne Krzysztofa Jaworowskiego, Kadłubówka 40, Tel. 85 737 76 25, 85 737 58 00

 

Warto zobaczyć:

- Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w Domanowie

- Krynicaznajduje się tam drewniana kaplica z 1884 roku z cudownym źródełkiem, miejsce licznych pielgrzymek na drodze do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie.

- „Uroczysko Kumat”- miejsce starcia Jaćwingów dowodzonych przez Komata, z wojskiem polskim na czele z księciem Bolesławem Wstydliwym- w pobliżu wsi Kiersnówek (dawniej na gruncie folwarku skarbowego Kiersnówka, niegdyś będącego cząstką starostwa grodowego brańskiego)

- Zespół dworski w Kalnicy z 1870 roku, przebudowany w latach 50 XX wieku, obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej, Kalnica 54, Tel. 85 7377623

- Występ zespołów folklorystycznych „Mianka” i „Patoczanka”

- Izba Pamięci Narodowej w GOUK w Kalnicy,

 

Imprezy cykliczne:

- Festyn rodzinny nad zbiornikiem Otapy- Kiersnówek, czerwiec

- Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy- Kalnica, sierpień

- Przegląd kolęd i pastorałek, styczeń