Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i od 10 do 15 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Zarząd ukonstytuował się na pierwszym po wyborach Zebraniu. Do jego kompetencji należy m.in. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zwoływanie Walnego Zebrania, ustalanie wysokości składek członkowskich, powoływanie i odwoływanie pracowników biura.

Skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia

Lp. imię i nazwisko funkcja gmina reprezentowany sektor
1. Katarzyna Śniecińska Prezes Zarządu - społeczny
2. Mirosław Reczko Wiceprezes Zarządu Ciechanowiec publiczny
3. Anna Bogucka Członek Zarządu Czyżew publiczny
4. Grzegorz Sylwestrzuk Członek Zarządu Klukowo publiczny
5. Krzysztof Jaworowski Członek Zarządu Brańsk publiczny
6. Andrzej Anusiewicz Członek Zarządu Rudka publiczny
7. Marek Kaczyński Członek Zarządu Nowe Piekuty publiczny
8. Józef Grochowski Członek Zarządu Kulesze Kościelne publiczny
10. Robert Wyszyński Członek Zarządu Szepietowo publiczny
11. Krzysztof Krajewski Członek Zarządu Wysokie Mazowieckie społeczny
12. Czesław Sokołowski Członek Zarządu m. Brańsk publiczny
13. Jarosław Siekierko Członek Zarządu  m. Wysokie Mazowieckie  publiczny
14. Teresa Grodzka Członek Zarządu Rutki publiczny
15. Jarosław Cukierman Członek Zarządu Szumowo publiczny
16. Sylwester Jaworowski  Członek Zarządu Kołaki Kościelne publiczny
17. Jarosław Kos Członek Zarządu Zambrów publiczny
18. Iwona Wiernicka Członek Zarządu - gospodarczy

Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" w 2015 rok

 • 5.11
 • 2.09
 • 1.07
 • 9.06
 • 12.05

Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" w 2014 rok

 • 30.10
 • 23.05
 • 17.02

Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" w 2013 rok

 • 6.12
 • 20.11
 • 11.09
 • 17.04
 • 14.01

Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" w 2012 rok

 • 21.12
 • 10.12
 • 21.11
 • 22.06
 • 28.03
 • 15.03
 • 15.02

Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" w 2011 rok

 • 19.12
 • 21.10
 • 27.04
 •   4.04
 • 24.02
 • 16.02
 • 17.01

Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" w 2010 rok

 • 15.12
 • 26.11
 • 14.10
 •   2.07
 •   8.06
 •   5.05
 • 23.04
 • 18.03
 • 26.02
 • 16.02
 • 14.01

Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" w 2009 rok

 • 16.11