Rada

LATA 2007-2013

Rada jest organem decyzyjnym, składającym się z 10 do 15 członków. Kadencja Rady wynosi cztery lata. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów sektora społecznego i gospodarczego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami LGD. Wszelkie zmiany dotyczące składu Rady podejmuje Walne Zgromadzenie LGD poprzez głosowanie jawne. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada jest organem o kluczowym znaczeniu dla sprawnego działania LGD.

Wnioskodawcy mają możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 25 Regulaminu Rady. Poniżej umieszczamy formularz odwołania od rozstrzygnięć Rady.

Skład osobowy Rady Stowarzyszenia 

 
Lp. imię i nazwisko reprezentowany sektor gmina
1. Stanisław Roch Wyszyński publiczny Szepietowo
2. Anna Kazimierczuk publiczny Czyżew
3. Helena Uszyńska społeczny Kulesze Kościelne
4. Jerzy Pakieła społeczny Czyżew
5. Małgorzata Brzozowska społeczny Nowe Piekuty
6. Jerzy Gabrysiak społeczny Rudka
7. Alina Adamczyk społeczny Brańsk
8. Leopold Kamiński społeczny m. Brańsk
9. Andrzej Lubowicki społeczny Klukowo
10. Joanna Kaczyńska gospodarczy Wysokie Mazowieckie
11. Monika Agata Więzowska gospodarczy Ciechanowiec
12. Zbigniew Romaniuk społeczny m. Brańsk
13. Józef Wyszyński społeczny Wysokie Mazowieckie
14. Agnieszka Kosińska społeczny Brańsk
 

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w 2014 r.

II posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 4.08.2012 o godz. 1430 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1a

Porzadek posiedzenia

I posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbędą się w dn. 25 kwietnia 2014 o godz. 1200 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w 2013 r.

III posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbędą się w dn. 18 października  2013 o godz. 1200 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


I i II posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbędą się w dn. 22 marca 2013 o godz. 1200 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w 2012 r.

V posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 24 października 2012 o godz. 1300 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


III i IV posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 7 lipca 2012 o godz. 1300 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 22 czerwca 2012 o godz. 1230 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


I posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 9 maja 2012 o godz. 1300 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w 2011 r.

V posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 5 pażdziernika 2011 o godz. 1230 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A

Porządek posiedzenia


IV posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 27 czerwca 2011 o godz. 1400 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A

Porządek posiedzenia


III posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 11 maja 2011 o godz. 1400 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


II posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn. 27 kwietnia 2011 o godz. 1430 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia


I posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dn.16 marca 2011 o godz. 1300 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia

Dokumenty związane z przebiegiem posiedzenia, w tym wnioski, które wpłynęły podczas konkursu /male projekty/, dostępne będą w dn. 11-16 marca br. w godzinach pracy biura.


 Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w 2010 r.

IV i V posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbędą się w dn. 17 sierpnia 2010 r. o godz. 1500 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia

Dokumenty związane z przebiegiem posiedzenia, w tym wnioski, które wpłynęły podczas konkursów /Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw/, dostępne będą w dn. 11-16 sierpnia br. w godzinach pracy biura.


 II i III posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędą się w dn. 18 i 19 maja o godz. 1500 w siedzibie Stowarzyszenia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A.

Porządek posiedzenia

Dokumenty związane z posiedzeniem (w tym wnioski o przyznanie pomocy, które wpłynęły podczas konkursu /Odnowa i rozwój wsi, małe projekty/ dostępne będą w dn. 12-17 maja br. w godzinach pracy biura.


I posiedzenie Rady Stowarzyszenia odbędzie się dn. 24 lutego 2010 r. o godz. 1500w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem.

Porządek posiedzenia

Dokumenty związane z posiedzeniem  w tym wnioski, które wpłynęły podczas konkursu /Odnowa i rozwój wsi/ dostępne będą w dn. 22-23 luty br. w godzinach pracy biura.