"Kraina Bobra" przyciąga uwagę turystów

Zdobyta wiedza i podejrzane dobre praktyki z bliskiego sąsiedztwa, zainspirowały Uczestników Projektu, ukazując możliwość gwarantowania niezapomnianych przeżyć, wszystkim odwiedzającym obszar LGD „Kraina Bobra”. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tradycji, kultury i walorów przyrodniczych, a także otwartości i gościnności ludzi budujących potencjał turystyczny regionu. Niezbędna do tego jest oczywiście wielopłaszczyznowa współpraca i odpowiednia motywacja.

Kończymy ten projekt z niedosytem, wiedząc że wkroczyliśmy na właściwą drogę.

Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizowaniu wspólnych idei.

Jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy.

Fotogaleria z przebiegu projektu:

            


W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu "Kraina Bobra" przyciąga uwagę turystów zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację tegoż projektu- w dniu 29.05.2012r. o godz. 14.00-  Dworek Pan Tadeusz w Malinowie.

Program konferencji:

14:00/14:15 Rejestracja i powitanie gości

14:30 Omówienie wyników realizacji projektu i jego wpływu na rozwój turystyki na obszarze  LGD „Kraina Bobra”

14:50 Przedstawienie trendów rozwoju turystyki w regionie

15:00 Rola organizacji pozarządowych, a także innych instytucji wspierających  rozwój branży turystycznej

15:20 Wzbogacanie oferty turystycznej w oparciu o produkty regionalne, na przykładzie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

15:30 Wręczenie Certyfikatów

Poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie swego udziału w konferencji do dnia 25 maja do godz. 15:00. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.
Patronat  nad konferencją objął
Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia
 
       

Harmonogram projektu

- szkolenia z zakresu budowania marki regionu  (29-30.03, 12.04), Restauracja Szczęsny, Ciechanowiec, ul. Wierzbowa 17

mapka dojazdu na miejsce szkoleń

do pobrania: harmonogram szkoleń

- warsztaty dotyczące wykreowania sieciowych produktów turystycznych (24-26.04), wyjazd po terenie LGD, Karczma Upita, Holonki

do pobrania:

mapka dojazdu- Karczma Upita

harmonogram wyjazdu warszatowego po terenie LGD-24.04

harmonogram warsztatów- 25-26.04

- wyjazd studyjny do Puszczy Białowieskiej, upowszechniający dobre praktyki stosowane na obszarze wypromowanej na skalę światową marki, jaką jest: Białowieski Park Narodowy (10-11.05), teren LGD Puszcza Białowieska

wyjazd 10 maja o godz. 800 - parking przed budynkiem Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem

powrot 11 maja ok. godz. 1730


Rozpoczynamy rekrutacje do projektu.

Rekrutacja trwa do 21 marca 2012. Do pobrania:

- Karta zgłoszeniowa

- Regulamin uczestnictwa 

Wypełnioną kartę proszę przesłać:
- e-mailem na adres: Turn on Javascript!. lub
- faxem 86 275 74 52 lub
- pocztą tradycyjną: Stowarzyszenie LGD "Kraina Bobra" ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Szczegóły organizacyjne - terminy i miejsca szkoleń - zostaną podane 12.03.2012.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionie, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Cel projektu:
- promocja idei sieciowania produktu turystycznego,
- wymiana doświadczeń oraz współpraca podmiotów i osób zainteresowanych turystyką.
 
Odbiorcy:
Projekt skierowany jest do mieszkańcy obszaru LGD działających w branży turystycznej, zainteresowanych podjęciem takiej działalności, a także osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju turystyki w tym: rolnicy, pracownicy jst, punktów informacji turystycznej.
 
Projekt zakłada organizację:
- szkoleń nt. budowy marki obszaru.
- warsztatów dotyczących opracowania sieciowego produktu turystycznego
- wyjazdu studyjnego
- konferencji

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej szczegółów już wkrótce.