Projekty współpracy

PROJEKT WSPÓŁPRACY MOBI

Podsumowaniem realizacji projektu była konferencja, która odbyła się w dn. 22-23 lipca w Supraślu w Borowinowym Zdroju. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele LGD, osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie, opracowywanie, i wprowadzanie danych.
Podczas konferencji omówiono zasady funkcjonowania internetowego systemu informacyjnego oraz zaprezentowano systemu na wybranych przykładach gmin i LGD.
Dyskutowano również nad możliwościami wykorzystania systemu w przyszłości oraz sposobami na ożywienie ruchu turystycznego w gminach poszczególnych partnerów projektu współpracy.
Podjęto również temat możliwości rozbudowy systemu i wykorzystanie kodów QR i map Traseo.pl w promocji regionów poszczególnych partnerów
 

W ramach promocji systemu mobi przygotowano karty pocztowe, które będą bezpłatnie rozpowszechnione wśród turystów i mieszkańców.
Dostępne będą w biurze LGD, we wszystkich gminach należących do LGD, w Punktach Informacji Turystycznej w Ciechanowcu i w Brańsku.
     
 
Promocja tworzonego serwisu za pośrednictwem "Kuriera Porannego".  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.
 

W ramach projektu rozpoczęto budowę internetowego serwisu mobilnego LGD dedykowanego na telefony komórkowe.
 Powstanie serwis internetowy dostosowany do wyświetlania na ekranach telefonów komórkowych, korzystający z technologii gwarantującej szybkie ładowanie strony, mały transfer danych, a więc wygodny dostęp do informacji oraz zminimalizowane koszty korzystania dla użytkownika.
 Strony internetowe w tej technologii są już od kilku lat z powodzeniem stosowane w Polsce i na świecie.
Projekt wzmacniający tożsamość mieszkańców, promujący zasoby lokalne, podnoszący wiedzę o historii regionu w celu budowy potencjału turystycznego obszaru LGD 
Etapem realizacji projektu było szkolenie pt. Nowe technologie dla promocji obszarów wiejskich, obsługa systemu zarządzania stroną mobi. W szkoleniu uczestniczyły osoby, odpowiedzialne za pozyskiwanie, opracowywanie i wprowadzanie danych. Szkolenie odbyło się 22 marca w Białymstoku. Podczas szkolenia omówiono budowę systemu informacyjnego, jego obsługę oraz zasady gromadzenia i wprowadzania danych do systemu.
Dla każdej gminy należącej do LGD zostanie przygotowana mobilna strona internetowa, z najważniejszymi informacjami dotyczącymi gminy np. miejsca noclegowe, gastronomia, atrakcje turystyczne, itp. Ponadto będzie strona nadrzędna dla każdego LGD i strona główna - integracyjna projektu.

   


Rozpoczynamy realizację projektu współpracy pn.

Mobilne Okno Blisko Informacji

internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do informacji społeczności lokalnej i turystom oraz zwiększenie przepływu informacji z lokalnych grup działania i samorządów oraz wzrost spójności i potencjału gospodarczego obszaru 6 LGD.    
 
W ramach realizacji projektu przewidziano:
1. budowę systemu informacyjnego www.mobi poprzez wykonanie oprogramowania stron www.mobi, dokonanie dostosowań indywidualnych oraz wynajem serwera dla każdego z partnerów
2. pozyskiwanie i wprowadzanie danych poprzez organizację szkolenia
3. promocję poprzez pozycjonowanie strony, reklamy w serwisach internetowych i portalach społecznościowych, wydanie promocyjnych kart pocztowych
4.organizację konferencji podsumowującej projekt.
 
Okres realizacji projektu: 1.02 - 31.07.2014.
 

PROJEKT WSPÓŁPRACY PLAT

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego


Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym, poświęconym produktom lokalnym na terenie Czech-Austrii-Słowacji, które włączone w ofertę turystyczną, podwyższają walory turystyczne tego regionu. Wyjazd odbędzie się w dniach: 7-12.05 br. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń , które przyjmowane są do dnia 18.04 br.

Szczegóły w karcie zgłoszeniowej.


Fotorelacja z wyjazdu na XIX Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2014
     

Materiały informacyjno-promocyjne wykonane w ramach projektu
       

Publikacje wydane w ramach projektu - przewodnik kulinarny oraz mini mapka
      

Fotorelacja z warsztatów dotyczących identyfikacji i wytwarzania produktów lokalnych
     
     
  

 Fotorelacja ze szkolenia dotyczącego produktów lokalnych, a także wyjazdu studyjnego do producetów lokalnych w województwie podlaskim
      
 

 Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną (PLAT) –
Szkolenie z zakresu produktów lokalnych oraz wyjazd studyjny do producentów lokalnych
 
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
oraz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła
 
serdecznie zapraszają mieszkańców z terenu gmin wchodzących w skład Stowarzyszeń zainteresowanych tematem produktów lokalnych do udziału w szkoleniu z zakresu produktów lokalnych oraz w wyjeździe studyjnym do producentów lokalnych realizowanym w ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną”. 

Szkolenie odbędzie się w hotelu Zejer w Barszczewie (gm. Choroszcz) w dniach 14-15 października 2013. 

Dwudniowe zajęcia podzielone zostaną na szkolenie teoretyczne z zakresu produktów lokalnych (obejmujące takie zagadnienia jak: definicja produktów lokalnych, identyfikacja dziedzictwa kulinarnego danego obszaru, sposobów i zalet rejestracji produktów) oraz wizytę studyjną u lokalnych producentów woj. podlaskiego, podczas której zostanie zaprezentowany sposób produkcji (procedury i wymogi instytucji kontrolujących), promocji i sprzedaży produktów lokalnych. Uczestnikom szkolenia zapewnione zostanie wyżywienie, a także nocleg. 

W załączeniu: karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy!!


Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną (PLAT) –  Rozpoczynamy realizację projektu współpracy od 1 września 2013 
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
oraz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 
 
zapraszają do udziału w projekcie pn.
PRODUKT LOKALNY ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ
 
Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru i promocję lokalnych zasobów wzbogaconych o produkty lokalne obszaru partnerów projektu.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące obszar partnerskich Lokalnych Grup Działania, w szczególności:
  • lokalni mieszkańcy i producenci,
  • podmioty działające lub osoby wyrażające chęć podjęcia działalności w branży turystycznej,
  • pracownicy JST;
  • członkowie i pracownicy organizacji pozarządowych w tym LGD
W ramach realizacji projektu przewidziano:
  1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu produktów lokalnych oraz organizację wyjazdu studyjnego do producentów  lokalnych;
  2. Przeprowadzenie warsztatów z identyfikacji i wyrobu produktów lokalnych;
  3. Opracowanie treści i wydruk publikacji dotyczących produktów lokalnych oraz obszarów partnerskich LGD;
  4. Wykonanie materiałów promujących zarówno projekt jak i obszar partnerskich LGD;
  5. Wspólny udział w Targach Turystycznych w Warszawie;
  6. Organizację wyjazdu studyjnego dot. dobrych praktyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!


PROJEKT WSPÓŁPRACY AKTIW

 Podsumowanie projektu współpracy "Aktywne klastry turystyki i wypoczynku"

W dniu 21.11.2012r. w Karczmie Rzym w Kiermusach  odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn.: „Aktywne klastry wypoczynku i rekreacji” realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W.– Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Projekt ten finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program konferencji obejmował przede wszystkim omówienie celów i założeń realizowanego projektu współpracy, a także osiągniętych rezultatów i produktów. Na przykładzie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” zaprezentowano nową formę sprzedaży wypoczynku, tj. pakiety turystyczne, z którymi uczestnicy zapoznali się podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu.  Przedstawione zostały także treści opracowanego przewodnika turystycznego obszaru obu Stowarzyszeń, nazwanego na potrzeby opracowania: „Doliną trzech rzek- między Narwią a Bugiem”.

Wspólne spotkanie było doskonałym powodem, aby zastanowić się nad możliwościami budowania wspólnej marki na bazie zidentyfikowanych walorów kulturowych i przyrodniczych, tożsamych dla obszaru obu Stowarzyszeń. Podczas dyskusji uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż teren doliny trzech rzek posiada wiele cech unikatowych, czyniąc go atrakcyjnym pod względem turystycznym. Zebrani deklarowali przy tym chęć dalszej współpracy i wykorzystania zdobytej wiedzy oraz wzajemnych relacji do działania na rzecz rozwoju i promocji południowo- zachodniej części woj. podlaskiego

Podczas podsumowania efektów realizacji projektu został przytoczony cytat znanego amerykańskiego przemysłowca H. Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”  

Wierzymy, że podjęta współpraca będzie początkiem wspólnych sukcesów w zakresie rozwoju turystyki na obszarze obu Lokalnych Grup Działania.

    


Fotogaleria z wyjazdu studyjnego przeprowadzonego w ramach projektu "Aktywne klastry turystyki i wypoczynku".

     


Uczestników organizowanego w dniach 14-16 października wyjazdu studyjnego do LGD "Kraina Dinozaurów" zachęcamy do zapoznania się z jego programem:

harmonogram wizyty studyjnej


Fotogaleria ze szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu "Aktywne klastry turystyki i wypoczynku" z zakresu obsługi ruchu turystycznego.

  

  

 


Do pobrania: harmonogram szkoleń


W dniu 23.08.2012r. w Szepietowie w sali bankietowej „Słowiańska” odbyła się konferencja inaugurująca projekt współpracy pn.: „Aktywne klastry wypoczynku i rekreacji” realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Po powitaniu przybyłych gości obył się występ tańców ludowych, tj. poloneza i mazura, wykonany przez młodzież należącą do Zespołu Tańców Narodowych z Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu. W ten sposób zostały zaprezentowane efekty realizowanego na terenie Ciechanowca  „małego projektu” o nazwie „Szlachcic na zagrodzie - czyli jak to ze szlachtą podlaską bywało…”  w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wyniku którego uszyto stroje szlacheckie, a także odbywały się warsztaty taneczne i historyczne.

Dalszy program konferencji obejmował przede wszystkim omówienie celów i założeń realizowanego projektu współpracy, planowanych działań, efektów i produktów, a także zasad rekrutacji uczestników do projektu. Rozdysponowano materiały promujące projekt, a także rozdano karty zgłoszeniowe. Ponadto przedstawiciele obu partnerujących Lokalnych Grup Działania zaprezentowali zakres dotychczasowej działalności oraz osiągnięć zakresie promocji i rozwoju obszaru. Obie prezentacje skupiły się w szczegolności na przykładach dofinansowanych projektów, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a także innych inicjatyw informacyjno-promocyjnych, służących promocji obszaru LGD oraz działalności Stowarzyszeń.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Podczas konferencji nastąpiło zapoznanie się z przedstawicielami poszczególnych grup, jak również nawiązano kontakty zawodowe (i nie tylko). Mamy nadzieję, że rozpoczynający się właśnie projekt współpracy będzie kolejnym elementem rozwoju turystyki na obszarze naszych Lokalnych Grup Działania.

      


 

Rozpoczynamy realizację projektu współpracy z zakresu rozwoju turystyki pn.:

Aktywne klastry turystyki i wypoczynku

Zadanie ma na celu promowanie turystyki oraz poznanie i wdrażanie dobrych praktyk stosowanych w branży turystycznej, w południowej części województwa podlaskiego, na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” i Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
Okres realizacji projektu: 1.08 - 30.11.2012r.
 
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące obszar obu Lokalnych Grup Działania, w szczególności:
-kwaterodawcy,
-podmioty działające lub osoby wyrażające chęć podjęcia działalności w branży turystycznej,
-pracownicy jst,
-członkowie i pracownicy LGD.
 
W ramach realizacji projektu przewidziano:
1) Organizację konferencji inaugurującej oraz konferencji podsumowującej.
2) Przeprowadzenie dwudniowych szkoleń w każdej LGD z zakresu: obsługi ruchu turystycznego, tworzenie i funkcjonowanie sieciowych produktów turystycznych, itp.
3) Trzydniowy wyjazd do LGD „Kraina Dinozaurów” z województwa opolskiego,
4) Wydanie publikacji, prezentującej m. in. „dobre praktyki” stosowane na obszarze partnerujących Lokalnych Grup Działania.
 
Do pobrania:
karta zgłoszeniowa
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać :
-  faxem: 86 275 74 52 lub
-  e-mailem:  Turn on Javascript!  lub
- dostarczyć osobiście do biura LGD.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Rekrutacja trwa do 12.09 br.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pt: „Aktywne klastry turystyki i wypoczynku”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013