Zmiany w instrukcji do wniosku z dz. Małe projekty

Instrukcja w zmienionej wersji obowiązuje od 12 maja 2011. Zmiany oznaczono kolorem żółtym.

Instrukcja dostepna jest w zakładce Wnioski i instrukcje/Małe projekty.