Zapytanie ofertowe na wykonanie pocztówek
Zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne, wydruk oraz dostawę 7 kompletów pocztówek promocyjnych o następujących parametrach:
- wymiary zbliżone do 10 x15 cm,
- pocztówka powinna mieć kształt smartfona o zaokrąglonych krawędziach,
- kolorystyka: 4+4 CMYK - druk dwustronny, pełno-kolorowy,
- w miejscu „znaczka” - kod QR – różny dla każdego kompletu pocztówek,
- folia błysk jednostronnie
- gramatura papieru 350 g

Prosimy przygotować wycenę odpowiednio dla następującej ilości kompletów:

  1. Komplet    I - 8000 szt.
  2. Komplet   II - 8000 szt.
  3. Komplet  III - 6000 szt.
  4. Komplet  IV - 4000 szt.
  5. Komplet   V - 4000 szt.
  6. Komplet  VI - 1000 szt.
  7. Komplet  VII - 1000 szt.
Razem: 32 000 szt. (7 różnych kompletów)
Materiały graficzne zgodnie z księgą wizualizacji PROW – 3 loga oraz loga partnerów projektu zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Oferta powinna obejmować koszt przygotowania poszczególnych projektów graficznych, przygotowanie do druku, druk i dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego (do 6 różnych adresów doręczenia).  
 
Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto dla poszczególnych kompletów pocztówek oraz dla całości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektów pocztówek przedstawionych przez Wykonawcę.

Termin realizacji całego zamówienia:  do 21 lipca 2014 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 3 lipca 2014 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres:
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4, 18–106 Turośń Kościelna,
mail: Turn on Javascript!
 
Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.