Zapytanie ofertowe na wydruk folderów informacyjnych
Parametry wydawnictwa:
-  format  160 mm x 160 mm
- 12 stron bez okładki - gramatura papieru min. 200 g
- okładka laminowanie matowe, gramatura papieru min. 250 g
-  całość w pełnym kolorze
- 1 000 egz.
- szycie – 2 zszywki

Oferta powinna obejmować również obróbkę graficzną zdjęć oraz korektę treści zgłoszoną przez Zamawiającego. Skład /z materiałów przekazanych/ oraz dowóz do biura Stowarzyszenia wliczony w cenę.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu folderu przygotowanego przez Wykonawcę. Folder ma być oznakowany zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013. 

Termin realizacji zamówienia: III kw. 2013  

Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2013 do godz. 1500, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.