Zapytanie ofertowe na aktualizację strony internetowej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” zaprasza do składania ofert w zakresie  bieżącej aktualizacji strony internetowej www.krainabobra.eu.
 
Zapraszamy do składania ofert w zakresie świadczenia usług bieżącej aktualizacji strony internetowej i czynności z tym związanych w liczbie 4 godzin miesięcznie w ustalonych dniach i godzinach.
 
Wykonywanie usługi odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Stowarzyszenia, a w uzasadnionych sytuacjach także po godzinach pracy.
 
Okres realizacji zamówienia: 01.01.2014 - 30.06.2015.
 
Oferta powinna zawierać kwotę brutto za godzinę aktualizacji strony.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2014 do godz. 1500, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.