Zapytanie ofertowe na aktualizację strony internetowej

Zapraszamy do składania ofert w zakresie świadczenia usług bieżącej aktualizacji strony internetowej i czynności z tym związanych w liczbie 1 godziny tygodniowo w ustalonych dniach i godzinach.

Wykonywanie usługi odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Stowarzyszenia, a w uzasadnionych sytuacjach także po godzinach pracy.

 Okres realizacji zamówienia: 01.01.2012 - 31.12.2013.

Ofertę należy złożyć do dnia 8.12.2011 do godz. 1500, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.