Zapytanie o cenę na realizację działań objętych LSR

Oferta nr 1

 1. Wykonanie analizy i badań dotyczące opracowania wspólnej marki obszaru LGD.
 2. Opracowanie analizy potrzeb w zakresie życia kulturalnego mieszkańców LGD.
 3. Wykonanie studiów wykonalności małej infrastruktury turystycznej.
 4. Badanie dotyczące ewaluacji wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.
 5. Opracowanie materiałów informacyjnych - Mapa turystyczna
 6. Opracowanie materiałów informacyjnych – „Przewodnik turystyczny dla obszaru LGD”
 7. Opracowanie materiałów informacyjnych „Zbiór kulinarny”
 8. Spotkania aktywizujące z zakresu agroturystyki.

Oferta nr 2

 1. Wydruk materiałów informacyjnych- Mapa turystyczna regionu obejmująca wyznaczenie szlaków turystycznych dla obszaru LGD, uwzględniających najciekawsze zasoby oraz infrastrukturę turystyczną.
 2. Wydruk materiałów informacyjnych- „Przewodnik turystyczny dla obszaru LGD”.
 3. Wydruk materiałów informacyjnych- „Zbiór kulinarny” specyficznych produktów/potraw kulinarnych wyróżniających region LGD.
 4. Opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych o obszarze LGD- folder informacyjny.
 5. Opracowanie i wydruk materiałów związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnej-folder aktywizujący.

Oferta nr 3

 1. Stworzenie i obsługa bazy danych- wirtualna platforma informacyjna dla mieszkańców, przedsiębiorców.

Ewentualne pytania należy kierować do Biura Stowarzyszenia przy ulicy Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem nr tel. 86 275 74 52. e-mail: Turn on Javascript!. Oferty należy złożyć osobiście, drogą e-mail lub Pocztą Polską do dnia 18.03.2010 r.(czwartek) do godziny 900. Informujemy, iż oferty które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.