Zaproszenie na Zebranie Członków Zarządu

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2012 roku.
  3. Omówienie naborów wniosków w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w 2012 roku w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty.
  4. Zadania przewidziane do realizacji w 2012 roku w zakresie nabywania umiejętności i aktywizacji – imprezy z cyklu imprez pod wspólnym szyldem LGD „Kraina Bobra” oraz wyjazd studyjny.
  5. Analiza uczestnictwa członków Stowarzyszenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Zapraszamy.