Zaproszenie za Zebranie Członków Zarządu

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w Tab. Budżet LGD
  4. Podsumowanie pracy Zarządu Stowarzyszenia - sprawozdanie z działalności za rok 2011.
  5. Organizacja najbliższego naboru wniosków z dz. małe projekty.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszamy.