Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się 25.01.2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
  6. Zamknięcie obrad.

W związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi braków i oczywistych omyłek konieczne jest wprowadzenia zmian w Strategii. Po wprowadzeniu zmian Strategia zostanie przekazana do oceny ekspertom.

Liczymy na Państwa obecność.