Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Spotkanie odbędzie się 9.06.2015 r. (wtorek) o godz. 1630 w Restauracji „Słowiańska” w Szepietowie (ul. Główna 26).

 Porządek spotkania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w roku 2014.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2015
 7. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w organach Stowarzyszenia.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w LSR.
 9. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
 10. Przygotowanie Stowarzyszenia do realizacji nowej Strategii na lata 2014-2020.
 11. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w latach 2009-2015.
 12. Sprawy różne i zamknięcie obrad.
 13. Prezentacja modelu współpracy jednostek samorządowych z podmiotami ekonomii społecznej wypracowanego w projekcie Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych – Krzysztof Mnich, Stowarzyszenie Europartner.