Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zebranie odbędzie się 28.03.2012 r. o godz. 1400 w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w sali konferencyjnej.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w roku 2011
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
 6. Propozycja zmian w organach Stowarzyszenia.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2012.
 9. Informacja o działaniach realizowanych przez LGD.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamkniecie obrad

Projekty uchwał dostępne będą od 23.03 na stronie internetowej oraz w biurze Stowarzyszenia.

- projekt uchwały 7/III/2012 + załącznik do uchwały

- projekt uchwały 8/III/2012 + załącznik nr 1 do uchwały + załącznik nr 2 do uchwały

- projekt uchwały  9/III/2012 + załącznik do uchwały

- projekt uchwały 10/III/2012 + załącznik do uchwały

Ponadto przypominamy o obowiązku wpłaty składki członkowskiej w wysokości 10 zł od osób reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy - BS Wysokie Mazowieckie 74 8774 0000 0017 8709 2000 0010.

Serdecznie zapraszamy.