Zaproszenie na Zwyczajne Walne Stowarzyszenia

Zebranie odbędzie się 10 grudnia 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 1400 w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w sali konferencyjnej.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Podsumowanie naborów przeprowadzonych w 2012 roku.
  6. Informacja o działaniach zrealizowanych przez LGD: projekt POKL, projekt współpracy PROW
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamkniecie obrad.

W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji udziela Biuro Stowarzyszenia /ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem/, tel. 86 275 74 52 lub e-mail: Turn on Javascript!.

Serdecznie zapraszamy.