Zaproszenie na Zwyczajne Walne Stowarzyszenia

Zebranie odbędzie się 9 maja 2013 r. /czwartek/ o godz. 14:00 w Szepietowie /Restauracja "Słowiańska", ul. Główna 26/.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w roku 2012.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2012.
  9. Podsumowanie 5-letniej działalności Stowarzyszenia.
  10. Zamkniecie obrad.

W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji udziela Biuro Stowarzyszenia /ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem/, tel. 86 275 74 52 lub e-mail: Turn on Javascript!.

Serdecznie zapraszamy.