Zaproszenie na Zebranie Zarządu

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia.
  2. Stan prac przygotowawczych w zakresie nowej Strategii, w tym ustalenie zakresów zadań realizowanych przez jst.
  3. Zasady dofinansowania projektów realizowanych przez jst w ramach LSR.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Członków.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie posiedzenia.