Zaproszenie na Zebranie Członków Zarządu

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie terminu naborów wniosków z małych projektów.
  3. Propozycje działań do realizacji w ramach naborów z dz. małe projekty oraz dz. Odnowa i rozwój wsi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w Tab. Budżet LGD
  5. Organizacja festynów z cyklu imprez pod wspólnym szyldem LGD oraz wyjazdu studyjnego nt. Odnawialnych Źródeł Energii.
  6. Realizacja projektu współpracy wspólnie z LGD N.A.R.E.W. w tym podpisanie umowy partnerskiej.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszamy.