Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dn. 27.04.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27.04.2011 r. (środa) o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w sali konferencyjnej.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Omówienie spraw bieżących LGD.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie.
 10. Dyskusja na temat zmiany Członków Zarządu, w tym Prezesa.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamkniecie obrad.