Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dn. 2.03.2011

Porządek spotkania: 

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  4. Omówienie spraw bieżących LGD
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zebrania Członków
  7. Dyskusja na temat wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, w tym zmian w Statucie
  8. Wolne wnioski
  9. Zamkniecie obrad.

W przypadku pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, pod numerem telefonu 86 275 74 52 lub e-mailem Turn on Javascript!.