Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu w roku 2013.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2014.
 9. Działalność w perspektywie finansowej 2014-2020.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad

W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, telefonicznie 86 275 74 52, lub w drodze mailowej: Turn on Javascript! Projekty uchwał będą dostępne przed zebraniem na stronie www.krainabobra.eu w Zakładce Aktualności

Ponadto informujemy, iż w dniu 17.02.2014 Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie ustalenia składek Członkowskich na rok 2014 i wynoszą one - dla osób prawnych reprezentujących sektor gospodarczy, a także dla sektora społecznego - 10,00 zł. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uiszczenie składki bezpośrednio do Biura lub na konto Stowarzyszenia: BS Wysokie Mazowieckie 74 8774 0000 0017 8709 2000 0010.