Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dn. 27.10.2010

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  4. Omówienie niezbędnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikających ze zmian w Rozporządzeniach w ramach działań „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności oraz aktywizacja” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6. Wolne wnioski
  7. Zamkniecie obrad.

W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, tel. 86 275 74 52, 504 056 009, lub e-mail: Turn on Javascript!

Ponadto informujemy, że składki członkowskie w wysokości: 10 zł dla członków z sektora gospodarczego i społecznego  można wpłacić bezpośrednio do Biura w dniu zebrania lub na konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy w Brańsku 68 8063 0001 0010 0107 7145 0001