Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dn. 18.01.2011

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2010
  5. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian ilościowych i osobowych w organach Stowarzyszenia
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2011
  9. Wolne wnioski
  10. Zamkniecie obrad.

W przypadku pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, pod numerem telefonu 86 275 74 52 lub e-mailem Turn on Javascript!.