Zaproszenie na posiedzenie Rady

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek), rozpoczęcie o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, w sali konferencyjnej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.
 4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną.
 5. Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 9. Sporządzenie list operacji ocenionych, a także operacji wybranych i niewybranych a także ich publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.
 10. Podjęcie decyzji w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania w formie uchwał Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszelkie materiały i dokumenty związane z porządkiem, w tym wnioski, które będą oceniane podczas posiedzeń, będą udostępnione w biurze Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 23-24 kwietnia w godzinach 730-1530 oraz w dn. 25 kwietnia przed posiedzeniem.

Jednocześnie przypominamy, iż trzykrotna, kolejna, nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach organów Stowarzyszenia, skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.