Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dn. 27.04.2011

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr I/4/2011, I/14/2011, I/2/2011 w sprawie wyboru operacji do finansowania.
  5. Przedstawienie poprawnej listy operacji wybranych do dofinansowania.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Konieczność podjęcia Uchwał zmieniających wynika z zaistniałych omyłek pisarskich, zauważonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.