Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dn. 27.06.2011

Porządek posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (godz. 1400):

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.
 4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną.
 5. Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 9. Sporządzenie list operacji wybranych i niewybranych i publiczne ich przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.
 10.  Podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania w formie uchwał Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przerwa 15 minut

Porządek posiedzenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (godz. 1530):

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.
 4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną.
 5. Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 9. Sporządzenie list operacji wybranych i niewybranych i publiczne ich przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.
 10. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania w formie uchwał Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 11. Zakończenie posiedzenia.