Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dn. 17.08.2010

Posiedzenie dotyczyć będzie naborów wniosków na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy z działań: 'Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dokumenty związane z przebiegiem posiedzenia, w tym wnioski, które wpłynęły podczas konkursów, dostępne będą w dniach 11-16.08.2010 w godzinach pracy Biura Stowarzyszenia.