Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dn. 16.03.2011

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia
 4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną
 5. Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności
 9. Sporządzenie listy operacji ocenionych, a także operacji zgodnych i niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju a także jej publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady
 10. Podjęcie decyzji w spawie wyboru operacji do finansowania w formie uchwały Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności
 11. Zakończenie posiedzenia.