Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Kontrola wydatków Stowarzyszenia w roku 2010.
  3. Przedstawienie protokołów kontroli podatkowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu za 2010 przez Urząd Skarbowy w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od osób prawnych.
  4. Przedstawienie raportu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Stowarzyszeniu za 2010 rok przez Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego w wyniku kontroli na miejscu /wnioski o płatność/.
  5. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Wszelkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, codziennie w godzinach: 800-1530.