Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Posiedzenie odbędzie się 9 maja 2013 r. /czwartek/ o godz. 13:30 w Szepietowie /Restauracja "Słowiańska", ul. Główna 26/.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Kontrola wydatków Stowarzyszenia w roku 2012.
  3. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Wszelkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, codziennie w godzinach: 800-1530.