Zaproszenie na posiedzenia Rady
Posiedzenia odbędą się  w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, w sali konferencyjnej. Rozpoczęcie o godz. 12:00.
 
Porządek posiedzenia w ramach naboru wniosków z dz. Odnowa i rozwój wsi:
 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.
 4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną.
 5. Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 9. Sporządzenie list operacji ocenionych, a także operacji wybranych i niewybranych a także ich publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.
 10. Podjęcie decyzji w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania w formie uchwał Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 11. Zakończenie posiedzenia.
przerwa 15 min.
 
Porządek posiedzenia w ramach naboru wniosków z małych projektów:
 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.
 4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną.
 5. Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 9. Sporządzenie list operacji ocenionych, a także operacji wybranych i niewybranych a także ich publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.
 10. Podjęcie decyzji w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania w formie uchwał Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 11. Zakończenie posiedzenia.
Wszelkie materiały i dokumenty związane z porządkiem, w tym wnioski, które będą oceniane podczas posiedzeń, będą udostępnione w biurze Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 20-21.03.2013 w godzinach 730-1530 oraz w dn. 22.03.2013 przed posiedzeniami.
Jednocześnie przypominam, iż trzykrotna, kolejna, nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach organów Stowarzyszenia, skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.