Zaproszenie na posiedzenia Rady w dn. 24.10.2012
Porządek obrad
 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawdzenie quorum i prawomocności posiedzenia.
 4. Wybór dwóch sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną.
 5. Przedstawienie zbiorczej liczby wniosków i ich omówienie.
 6. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 9. Sporządzenie list operacji ocenionych, a także operacji wybranych i niewybranych a także ich publiczne przedstawienie przez Przewodniczącego Rady.
 10. Podjęcie decyzji w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do finansowania w formie uchwał Członków Rady przy zachowaniu zasady bezstronności i poufności.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszelkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, będą udostępnione w biurze Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 17.10 - 23.10.2012 w godzinach 800-1530.

Serdecznie zapraszamy.