Zaproszenie na Dożynki Gminne w Szepietowie w dn. 28.08.2011

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

godz. 14.00 - Msza św. dziękczynna za plony w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie

godz. 15.30 - Rozpoczęcie Dożynek na placu Spółdzielni Mieszkaniowej w Szepietowie,  powitanie gości przez Burmistrza Szepietowa

godz. 15.40 - Prezentacja wieńców

godz. 16.30 - Rywalizacja sołectw

         - przeciąganie liny

         - zbiór zboża - sztafeta

         - bieg na nartach

         - rzut jajkiem na odległość

          - ubijanie piany

godz. 17.30 - Parada motocyklistów

godz. 17.50 - Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec

godz. 18.00 - Wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom rywalizacji sołectw

godz. 18.15 - Prezentacje form artystycznych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie:

        - występ Regionalnego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie"

        - występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie

         - występ Zespołu Wokalnego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie

godz. 19.30 - Koncert zespołu "Przemyk"

godz. 20.30 - Taniec z ogniem - widowisko

godz. 21.00 - Występ gwiazdy wieczoru "Don Wasyl & Cygańskie Gwiazdy"

godz. 22.30 - Pokaz sztucznych ogni

Serdecznie zapraszamy.