Zapraszamy na Zebranie Członków Zarządu
Zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, odbędzie się 20.11.2013 r. /środa/ o godz. 1200 w „Karczmie u Stryja”, Osipy-Wydziory Pierwsze 1, gm. Wysokie Mazowieckie.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie terminu Walnego Zebrania Członków.
3. Dyskusja nt. funkcjonowania LGD i możliwości wdrażania nowych środków w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.
 
Serdecznie zapraszamy.