Zapraszamy na Zebranie Członków Zarządu

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjecie porządku posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w Tab. Budżet LGD
  3. Podjęcie uchwały w sprawie terminu naboru wniosków z działania Odnowa i rozwój wsi
  4. Podjęcie uchwały w sprawie terminu naboru wniosków z działania małe projekty
  5. Podsumowanie pracy Zarządu Stowarzyszenia - sprawozdanie z działalności za rok 2012.
  6. Omówienie planu finansowego Stowarzyszenia na 2013.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszamy.