Zapraszamy na szkolenie pn. Monter ociepleń budynków
Jeżeli jesteś rolnikiem lub domownikiem ubezpieczonym w KRUS i interesuje Cię podjęcie pracy poza rolnictwem powinieneś zadbać  o swoje kwalifikacje zawodowe i przygotować się do poszukiwania nowej pracy. Dlatego zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnym szkoleniu połączonych z indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizację projektu „Reorientacja 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”, realizowanego w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
„MONTER OCIEPLEŃ BUDYNKÓW”
Czas trwania szkolenia - 184 godziny szkoleniowe (23 dni) w tym 136  godzin praktycznych
 
Termin realizacji – marzec - maj 2014 r.
 
Miejsce szkolenia – teren powiatu wysokomazowieckiego
 
Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu Zielonych Miejsc Pracy (ZMP), BHP przy wykonywaniu ociepleń budynków, zasad i metod ocieplania budynków, materiałoznawstwa, narzędzi i sprzętu, przygotowania podłoża pod termoizolację, przyklejania i mocowania płyt styropianowych, wykonywania termoizolacji z płyt z wełny mineralnej, wykańczania termoizolacji, wzmacnianie naroży,
wykonywania warstwy zbrojonej, wykonywania tynku, eksploatacji rusztowań stojakowych, budowlano - montażowych metalowych, eksploatacja rusztowań i obsługa podestów ruchomych.
Uczestnikom szkoleń zapewniamy indywidualne stanowisko do szkolenia, atrakcyjne materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych i podestów wiszących.
Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu zapoznaj się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.odr.pl  i wypełnij  kartę zgłoszeniową, a następnie przekaż pocztą lub osobiście do Biura Projektu: 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo
tel. 86 275 89 27