Zapraszamy na festyn z cyklu imprez pod wspólnym szyldem LGD "Kraina Bobra" do Szepietowa.

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013