Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Jeżeli jesteś rolnikiem lub domownikiem ubezpieczonym w KRUS i interesuje Cię podjęcie pracy poza rolnictwem powinieneś zadbać o swoje kwalifikacje zawodowe i przygotować się do poszukiwania nowej pracy. Dlatego zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych szkoleniach połączonych z indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizacją projektu „Reorientacja – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”, realizowanego w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza na bezpłatne szkolenia organizowane na terenie powiatu bielskiego:

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE – STOLARZ MEBLOWY – szkolenie odbędzie się na przełomie lutego i marca 2012 r. i trwać będzie 304 godzin szkoleniowych (ok. 38 dni szkoleniowych). Program szkolenia obejmuje podstawy przedsiębiorczości, rozróżnianie gatunków drewna i ich zastosowanie, dobieranie cech użytkowych drewna, suszenie drewna, sortowanie tarcicy, zabezpieczenie drewna przed owadami i grzybami, rozróżnianie materiałów drewnopochodnych stosowanych w meblarstwie, stosowanie tworzyw sztucznych w meblarstwie, klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych, wykańczanie powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych, dobieranie okuć i materiałów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem, dobieranie materiałów montażowych, stosowanie przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy i w pomieszczeniu, przygotowanie miejsca pracy z zachowaniem zasad ergonomii bhp i ppoż., posługiwanie się narzędziami do ręcznej obróbki drewna z zachowaniem przepisów bhp, posługiwanie się elektronarzędziami do drewna z zachowaniem przepisów bhp, wykonywanie podstawowych operacji technologicznych na stacjonarnych maszynach do obróbki drewna z zachowaniem przepisów bhp, czytanie rysunku technicznego, opracowywanie procesu technologicznego montażu zestawu meblowego, wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych, ocenianie techniczne elementów i podzespołów konstrukcyjnych, montowanie zespołów konstrukcyjnych, wykonywanie montażu kompletu meblowego, wyposażanie i wykańczanie kompletu meblowego, kontrolowanie parametrów użytkowych.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy atrakcyjne materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Jeżeli chcesz wziąć udział w jednym z wymienionych szkoleń zapoznaj się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.odr.pl i wypełnij  kartę zgłoszeniową, a następnie przekaż pocztą lub osobiście do Biura Projektu: 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo

tel. 86 275 89 27