Zapraszamy do udziału w projekcie "Kraina Bobra" przyciąga uwagę turystów
Cel projektu:
- promocja idei sieciowania produktu turystycznego,
- wymiana doświadczeń oraz współpraca podmiotów i osób zainteresowanych turystyką.
 
Odbiorcy:
Projekt skierowany jest do mieszkańcy obszaru LGD działających w branży turystycznej, zainteresowanych podjęciem takiej działalności, a także osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju turystyki w tym: rolnicy, pracownicy jst, punktów informacji turystycznej.
 
Projekt zakłada organizację:
- szkoleń nt. budowy marki obszaru.
- warsztatów dotyczących opracowania sieciowego produktu turystycznego
- wyjazdu studyjnego
- konferencji

Rekrutacja trwa do 21 marca 2012.

Do pobrania: karta zgłoszeniowa

Wypełnioną kartę proszę przesłać:
- e-mailem na adres: Turn on Javascript!. lub
- faxem 86 275 74 52 lub
- pocztą tradycyjną: Stowarzyszenie LGD "Kraina Bobra" ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie umieszczane są w zakładce POKL/ "Kraina Bobra" przyciąga uwagę turystów.