Zapraszamy do składania wniosków z dz. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) przewidziano środki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Jest to uzupełnienie oferty pomocy dla mikroprzedsiębiorców dostępnej w ramach programów operacyjnych polityki spójności. Budżet tego działania na lata 2007-2013 wynosi ponad 1 mld euro. Pomoc jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących albo zakładających mikroprzedsiębiorstwa. Wsparcie polega na refundacji części kosztów inwestycji oraz części tzw. kosztów ogólnych.

W związku z ogłoszeniem kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 w imieniu MRiRW przekazujemy Państwu ulotkę zawierającą podstawowe informacje na temat działania, w tym możliwości aplikowania o pomoc.

Ulotka została zaprojektowana z myślą o podmiotach, które poszukują informacji na temat wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorstw. Zawiera podstawowe informacje, istotne z punktu widzenia osoby szukającej odpowiedniego instrumentu wsparcia. Założono, że ma ona funkcjonować jako e-ulotka, zastosowano w niej przekierowania do odpowiednich miejsc na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

ulotka