Zapraszamy do korzystania z Wirtualnej Platformy Informacyjnej

Wirtualna platforma będzie służyła mieszkańców oraz przedsiębiorców z obszaru LGD, a także będzie doskonałym informatorem dla turystów. Baza danych będzie integrowała trzy sektory tworzące Lokalną Grupę Działania czyli prywatny, publiczny oraz społeczny.

http://wpi.krainabobra.eu/

Informacje zawarte w Wirtualnej platformie mogą dotyczyć działań realizowanych przez LGD oraz gminy na obszarze LSR. Zachęcamy podmioty obszaru LGD do przesyłania informacji i ogłoszeń dotyczących życia kulturowego oraz zawodowego mieszkańców i przedsiębiorców.